24 mei 2022

Algemene mondmaskerplicht vervalt voor personeelsleden en bezoekers bij VAPH-zorgaanbieders

Naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité op 20 mei 2022 vervalt de algemene mondmaskerplicht voor personeelsleden en bezoekers bij VAPH-zorgaanbieders. De VAPH-zorgaanbieder kan binnen zijn eigen beleid daarvan afwijken op basis van een risicoanalyse. We vragen bijzondere aandacht voor de risicoanalyse bij directe en nauwe zorgcontacten. 

Het is van belang dat personeelsleden die dat willen, de mogelijkheid hebben om toch een mondmasker te dragen. De zorgaanbieder stelt daarvoor het nodige materiaal ter beschikking. Als een gebruiker wilt dat een personeelslid tijdens directe en nauwe zorgcontacten of dat zijn bezoekers een mondmasker dragen, moet dat gerespecteerd worden. 

Het blijft verplicht om een FFP2-masker te dragen bij de verzorging van besmette gebruikers alsook tijdens aerosolgenererende handelingen. Die verplichting geldt ook voor bezoekers van besmette bewoners. Daarnaast blijft het chirurgisch mondmasker sterk aanbevolen voor personeelsleden met een hoogrisicocontact in het huishouden gedurende 7 dagen na het hoogrisicocontact.

In navolging van dit artikel zijn onderstaande documenten geüpdatet:

Door de afschaffing van de algemene mondmaskerplicht wordt ook het kader met richtlijnen over welk mondmasker in welke situatie verplicht of aanbevolen is voor personeel, gebruiker of bezoeker verwijderd van de VAPH-website.