31 mei 2022

Het VAPH blikt terug op 2021

Naar goede gewoonte blikt het VAPH terug op het voorbije jaar aan de hand van cijfers en een boeiend gesprek met de directie.

Het verhaal van het VAPH

2021 zullen de directie en medewerkers zich herinneren als een jaar waarin opnieuw geprobeerd werd om de gevolgen van de coronacrisis te beheersen. De crisis bleef een stempel drukken op iedereen. Hoe het VAPH met teamwerk alles uit de kast haalde om de crisis ook in 2021 aan te pakken, leest u in ‘Het verhaal van het VAPH’. 

In 2021 stonden ook nog andere thema’s centraal. De Vlaamse Regering keurde het Zorginvesteringsplan goed. Daardoor werd de wachttijd voor personen met een handicap met de zwaarste zorgnoden aanzienlijk verkort en kon aan meer mensen een persoonsvolgend budget worden toegekend. Ook in de zorg voor minderjarigen is extra geïnvesteerd, waardoor er ook meer persoonlijke-assistentiebudgetten (PAB’s) konden worden toegekend. 

Een aantal zaken werden ook eenvoudiger, zoals de aanvraag voor een tegemoetkoming voor een hulpmiddel. Daarover en over tal van andere initiatieven - onder meer voor prioriteitengroep 2 en 3 en rond rechtstreeks toegankelijke hulp - leest u meer in ‘Het verhaal van het VAPH’. 

Het VAPH in cijfers

U vindt in het jaarverslag ook een uitgebreid overzicht van cijfers. Op die manier geven we u inzichten in de evoluties binnen onze sector en onze eigen werking en dienstverlening: tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen, de persoonlijke budgetten, rechtstreeks toegankelijke hulp, informatie over organisaties enzovoort.

102.438 personen hadden een vorm van VAPH-ondersteuning of een zorgbudget.

Enkele cijfers uitgelicht:

Rechtstreeks toegankelijke hulp:

 • 28.360 mensen maakten gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp: beperkte ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf.

Hulpmiddelen & aanpassingen:

 • 45.836 mensen maakten gebruik van hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning of auto.

Minderjarigen: multifunctionele centra:

 • 9822 kinderen en jongeren kregen ondersteuning van een multifunctioneel centrum.

Minderjarigen: persoonlijke-assistentiebudget (PAB):

 • Op 31 december 2021 beschikten 1522 kinderen en jongeren over een persoonlijke-assistentiebudget.

Meerderjarigen: persoonsvolgend budget (PVB):

 • Op 31 december 2021 beschikten 27.266 budgethouders over een persoonsvolgend budget.

Vragen naar een persoonsvolgend budget:

 • Er waren 15.952 vragen geregistreerd in de prioriteitengroepen op 31 december 2021:
  • 328 in prioriteitengroep 1
  • 5034 in prioriteitengroep 2
  • 10.590 in prioriteitengroep 3
 • 23 % van de personen met een vraag in een prioriteitengroep, krijgt nog geen VAPH-ondersteuning.
 • 30 % beschikt over een deelbudget PVB.
 • 21 % krijgt een zorgbudget.
 • 14 % maakt gebruik van rechtstreeks toegankelijk hulp of globale individuele ondersteuning.
 • 11 % maakt gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp of globale individuele ondersteuning en krijgt ook een zorgbudget.
 • 1% ontvangt een persoonlijke-assistentiebudget of ondersteuning van een multifunctioneel centrum.

77 % van de personen met een vraag in een prioriteitengroep, krijgt dus ondertussen al een deel VAPH-ondersteuning.

Lees het jaarverslag