23 mei 2022

Kan ik vervoerskosten betalen met mijn persoonsvolgend budget?

Als u uw vervoer organiseert via een organisatie, een assistent of een vrijwilliger, dan kunt u met hen een overeenkomst sluiten en de kosten van het vervoer betalen met uw persoonsvolgend budget. U kunt ook uw vrij besteedbaar deel gebruiken om die kosten te betalen. Let op: het vrij besteedbaar deel is geen bedrag dat u extra krijgt. Wat u vrij besteedt, kunt u niet meer gebruiken om uw overige zorg en ondersteuning te betalen.

Als u naar een vergunde zorgaanbieder gaat, dan is het mogelijk dat vervoerskosten aangerekend worden als leefkosten, ondersteuningskosten of een combinatie van beide. Leefkosten betaalt u met uw inkomen (bijvoorbeeld uw loon of vervangingsinkomen). Ondersteuningskosten kunt u betalen met uw persoonsvolgend budget. U maakt daarover best goede afspraken met uw zorgaanbieder. Als u ervoor kiest om (een deel van) de vervoerskosten als ondersteuningskosten te beschouwen, dan geldt dezelfde redenering als bij het vrij besteedbaar deel. Wat u besteedt aan vervoerskosten, kunt u niet aan andere ondersteuning besteden. 

Bij bepaalde organisaties kunt u vervoerskosten ook betalen met dienstencheques. Met uw persoonsvolgend budget kunt u per jaar 2000 dienstencheques kopen. Daarnaast zijn er ook gemeenten die bijvoorbeeld taxicheques aanbieden waarmee u een deel van de vervoerskosten kunt betalen. De kosten die u zelf nog moet bijleggen, kunt u betalen met uw persoonsvolgend budget.

Op de website vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen over vervoerskosten. In de bestedingsregels leest u welke overeenkomsten u rond vervoer kunt sluiten en welke kosten u kunt indienen.

Lees alle nieuwsberichten