25 mei 2022

Neem deel aan het onderzoek over de gebruikersbijdragen en bijkomende kosten

Op donderdag 16 juni organiseert het onderzoeksbureau LUCAS (KU Leuven) online een focusgroep voor ouders van kinderen die residentieel verblijven in een multifunctioneel centrum (MFC). Het onderzoek gaat over de gebruikersbijdragen en extra kosten die gebruikers betalen aan het multifunctioneel centrum.

De onderzoeker is op zoek naar deelnemers. 

Wie kan er deelnemen? 

Ouders van kinderen die verblijven in een multifunctioneel centrum, dat kan voltijds of deeltijds zijn. 

Wat wordt er verwacht? 

Van de deelnemers aan het onderzoek wordt verwacht dat ze deelnemen aan een focusgroep van ongeveer anderhalf uur. Een focusgroep is een groepsgesprek waarbij verschillende onderwerpen samen worden besproken. 

Waarover gaat het focusgesprek? 

De onderwerpen van de focusgroep zijn:

  1. uw ervaringen met de kosten en de bedragen die u (extra) betaalt per maand aan het centrum
  2. de invloed die de gebruikersbijdragen (twee derde van het kindergeld) en de extra kosten kunnen hebben op het gezinsinkomen

Uw inbreng in de focusgroep wordt anoniem verwerkt. Bij de verwerking van de gegevens wordt op geen enkel moment uw naam, woonplaats, de naam van uw kind, het multifunctioneel centrum en andere persoonsgegevens vermeld. 

Waar en wanneer vindt het focusgesprek plaats? 

  • Donderdag 16 juni 2022, van 18.30 uur tot 20 uur. 
  • De focusgroep gaat online door. Als u zich hebt ingeschreven, ontvangt u tijdig de link om digitaal deel te kunnen nemen. 

Interesse? 

Inschrijven kan tot 7 juni via het inschrijfformulier.

Met vragen kunt u terecht bij de onderzoekster Laura Polfliet via 016 32 79 01 of via laura.polfliet@kuleuven.be.

Lees alle nieuwberichten