19 mei 2022

Nieuwe terbeschikkingstellingen PVB en toekenningen PAB

Op vrijdag 22 april 2022 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed waarin de bijkomende middelen voor 2022, 2023 en 2024 verdeeld worden. 

Met die extra investering wil de Vlaamse Regering deze regeerperiode binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget (PVB) ter beschikking stellen aan mensen met een dringende vraag (prioriteitengroep 1).

De voorbije weken heeft het VAPH een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld aan alle mensen:

  • met een vraag in prioriteitengroep 1; 
  • en een prioriteringsdatum vóór 31 maart 2021; 
  • die de volledige aanvraagprocedure doorlopen hebben voor 31 maart 2022.

Het gaat om ongeveer 200 budgetten. 

Ook werden voldoende middelen voorzien om mensen die recht hebben op een automatische terbeschikkingstelling, een budget te geven. 

Alle kinderen en jongeren met een dringende vraag naar een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) (prior toegewezen door de intersectorale regionale prioriteitencommissie) hebben een budget gekregen vanaf 1 mei. Het gaat om ongeveer 150 budgetten.

  • Eind augustus stelt het VAPH opnieuw een aantal persoonsvolgende budgetten ter beschikking. Het gaat dan om de vragen van de personen die voor 30 juni 2022 in prioriteitengroep 1 ingedeeld werden met een prioriteringsdatum voor 30 juni 2021. 
  • Op 1 januari 2023 starten de terbeschikkingstellingen van een volgende groep, namelijk de vragen van de mensen die voor 30 september in prioriteitengroep 1 ingedeeld werden met een prioriteringsdatum van voor 30 september 2021.

Op die manier realiseren we in 2022 de ambitie van het zorginvesteringsplan om de mensen in prioriteitengroep 1 binnen de 18 maanden na het indienen van het ondersteuningsplan een persoonsvolgend budget ter beschikking te stellen als zij de volledige aanvraagprocedure doorlopen hebben. 

Lees alle nieuwsberichten