23 mei 2022

Uitbreiding bestedingsmogelijkheden persoonlijke-assistentiebudget

Op vrijdag 6 mei 2022 gaf de Vlaamse Regering een eerste principiĆ«le goedkeuring voor het uitbreiden van de bestedingsmogelijkheden van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB). 

Dat betekent dat PAB-budgethouders hun budget ruimer zullen kunnen inzetten om meer zorg op hun maat te organiseren::

  • Het zal mogelijk zijn om tot 155 dagen dagondersteuning in te kopen bij een vergunde zorgaanbieder, ouderinitiatief/groenezorginitiatief of multifunctioneel centrum.
  • Het zal ook mogelijk zijn om tot 155 nachten verblijf in te kopen bij vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra of ouderinitiatieven.
  • Daarnaast zullen PAB-budgethouders tot 104 begeleidingen (groepsbegeleiding, ambulant, mobiel) kunnen inkopen.
  • Ten slotte worden ook de mogelijkheden om met het persoonlijke-assistentiebudget vervoer te betalen, uitgebreid.

Via vaph.be en deze nieuwsbrief leest u wanneer het regelgevend traject doorlopen is, en de aanpassingen effectief in werking zullen treden.

Lees alle nieuwsberichten