22 juni 2022

Eindejaarspremie 2021

U moet voor elke persoonlijke assistent of individuele begeleider die u via een arbeidsovereenkomst tewerkstelt, een eindejaarspremie betalen. Vanaf 2020 worden eindejaarspremies uitbetaald via een voorschot en een saldo. Dat werd vastgelegd in de CAO van 2 februari 2021. 

De eindejaarspremie 2021 werd vastgelegd op 647,90 euro bruto (ofwel 871,10 euro bruto inclusief patronale RSZ) voor een voltijdse werknemer (CAO 14 december 2021).

Het VAPH verhoogt nu de budgetlijnen 2021 voor het uitbetalen van de eindejaarspremie. U vindt de verhoogde budgetlijn vanaf vrijdag terug in het e-loket mijnvaph.be.

Lees er meer over in de mededeling

Lees alle nieuwsberichten