16 juni 2022

Infonota INF/22/30 - Besluit van de Vlaamse Regering over de vermindering van de outputnormen en financiële tegemoetkoming MDT’s - update

Door de COVID-19-pandemie werden de outputnormen voor RTH-diensten, diensten ondersteuningsplan en organisaties voor vrijetijdszorg voor de periode van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022 verlaagd. Voor de multidisciplinaire teams werd een financiële tegemoetkoming geregeld.

Infonota INF/22/30 verduidelijkt de passage rond GIO en is een update van infonota INF/22/25.

Lees infonota INF/22/30

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen