9 juni 2022

Infonota INF/22/31 - Vrijheidsbeperkende maatregelen in de hulp- en zorgverlening aan kinderen en jongeren

Via infonota INF/22/31 maken we de ‘intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp’ bekend. Het is een richtlijn met zicht op de toekomst die concrete handvatten biedt aan zorgaanbieders, hulpverleners en beleid. Preventie van afzondering en fixatie staat daarbij centraal. De richtlijn is van toepassing in de residentiële zorg voor kinderen en jongeren met een handicap.

Lees infonota INF/22/31

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen