23 juni 2022

Online hulpverlening voor personen met een handicap: bevraging en werkgroep

Digitale zorg en ondersteuning heeft in een sneltempo een plaats ingenomen in het zorgaanbod, ook binnen de sector personen met een handicap. Zeker in de periodes met verminderde mogelijkheid tot dienstverlening (denk bijvoorbeeld aan de lockdowns of uitval van personeel) heeft dit type hulpverlening in sommige situaties voor continuïteit kunnen zorgen.

Bevraging noden en verwachtingen

Het VAPH wil die beweging verder ondersteunen. Om de nood aan een structureel beleidskader in te kunnen schatten, lanceren we een bevraging voor professionelen over hun initiatieven rond online en blended hulpverlening. Tegelijkertijd loopt ook een bevraging bij gebruikers, zodat het standpunt van alle betrokken partijen kan geïnventariseerd worden. 
Tot en met 30 september 2022 kunt u de vragenlijst(opent nieuw venster) invullen.

Werkgroep

Met de antwoorden van beide bevragingen, zowel de gebruikers als de professionals, willen we verder aan de slag gaan om het beleid concreet vorm te geven. Daarvoor organiseren we een werkgroep vanaf het najaar. 
Bent u geïnteresseerd om deel te nemen? Stuur dan alvast een mail naar hanna.steenwegen@vaph.be

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen