22 juni 2022

Rechtstreeks toegankelijke hulp in de praktijk

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) biedt ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. Het aanbod is breed: op dit moment zijn er meer dan 200 aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp. In 2021 boden die ondersteuning aan bijna 28.400 personen. 

Het gezin van Astrid Soete en Miguel Verhasselt maakte gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp. Hun zoontje Finn werd in 2020 geboren na een zwangerschap van 26 weken, drie maanden te vroeg. Toen ze Finn na drie en een halve maand in het ziekenhuis mee naar huis mochten nemen, hadden ze daar ondersteuning bij nodig. Daarvoor deden ze een beroep op de organisatie Kookos; Kortdurende Ondersteuning aan Ouders van Kinderen met een Ongewone Start. Ze vonden er een klankbord en kregen de feedback die ze nodig hadden om op zichzelf en op Finn te vertrouwen. 

Ook het gezin van Jenka Anseeuw maakt gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp. Zij maken gebruik van ‘globale individuele ondersteuning’ (GIO), een vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp die de inclusie in de gewone kinderopvang of school van kinderen bevordert. Hun vierjarige dochter Roos die het syndroom van Down heeft, krijgt ondersteuning van een juf spraak- en taalontwikkeling op school. Daardoor kan Roos naar de tweede kleuterklas in het gewoon onderwijs. En kan ze zich ook beter uitdrukken in de klas en voelt ze zich meer op haar gemak. “Het zit in kleine dingen”, vertelt haar mama Jenka. “Roos communiceert niet vlot, maar met ja/nee-vragen lukt het wel om haar te betrekken. Nu de juf dat weet, is het gemakkelijker om haar te integreren.’ 

Ook de 23-jarige Jolan De Swaef maakt gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp voor zijn studies. Hij kreeg de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) en heeft de ziekte van Addison. Mede dankzij RTH-ondersteuning van thuisbegeleidingsdienst Het Raster studeert hij Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en heeft hij een sociaal leven. “RTH biedt mij hulp bij dingen die voor de meeste mensen vanzelfsprekend zijn”, zegt Jolan. ‘Zoals contact leggen met de studiebegeleiders van de universiteit. Ik heb vaak dat duwtje in de rug nodig.’

Het juninummer van Sterk, het magazine van het VAPH, brengt een uitgebreid dossier over rechtstreeks toegankelijke hulp. Lees het volledige verhaal van Jolan, Jenka en Roos, Astrid, Miguel en Finn in de nieuwe editie. Het magazine brengt daarnaast ook artikels over onder meer Autisme Chat, online hulpverlening voor personen met autisme en hun netwerk, en over assistentiehonden met tegemoetkoming van het VAPH. 

Lees het juninummer van Sterk

Lees alle nieuwsberichten