18 juli 2022

20 miljoen euro extra om bijkomend 1100 personen met een handicap een persoonsvolgend budget te geven

Een forse investering van 107 miljoen euro van de Vlaamse Regering vorig jaar zorgde ervoor dat de mensen met de meest dringende zorgvragen binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget krijgen. Een extra investering van nog eens 20 miljoen euro moet ervoor zorgen dat ook zoveel mogelijk mensen in de volgende prioriteitengroep al deels worden tegemoetgekomen. Ongeveer 1100 van hen krijgen binnenkort de helft van het gevraagde budget toegekend.

20 miljoen euro extra voor prioriteitengroep 2

De Vlaamse Regering maakt 20 miljoen euro extra vrij om zoveel mogelijk mensen uit prioriteitengroep 2 voor een deel al te kunnen tegemoetkomen. Dankzij deze extra middelen kunnen de 1100 personen uit prioriteitengroep 2 die al het langste wachten de helft van hun toegewezen budget of meervraag krijgen. Een meervraag is het verschil tussen het huidige budget en het totale toegewezen budget.

Door de helft van de budgetten toe te kennen, kunnen meer mensen in prioriteitengroep 2 al deels worden geholpen dan wanneer volledige budgetten zouden worden toegekend. Zo kunnen deze mensen al bepaalde hulp en ondersteuning inschakelen.   

Wie de helft van het toegewezen budget of de meervraag krijgt, blijft met zijn vraag voor een volledig budget met dezelfde prioriteringsdatum in prioriteitengroep 2 staan. 

De Vlaamse Regering keurde dit besluit op 15 juli 2022 goed. Personen met een handicap die in aanmerking komen, ontvangen als het besluit in september definitief wordt goedgekeurd, in het najaar (ten vroegste in oktober) een brief van het VAPH. 

Lees alle nieuwsberichten