18 juli 2022

Infonota INF/22/35 - Herfstcampagne COVID-19-vaccinatie

De Vlaamse Regering heeft beslist om vanaf september de herfstcampagne van het COVID-19-vaccinatieprogramma op te starten. Tijdens de herfstcampagne zal, conform de beslissing van de IMC Volksgezondheid van 6 juli 2022, een boosterprik voorzien worden voor doelgroepen die in onderstaande infonota verder toegelicht zullen worden.

Om te garanderen dat de meest kwetsbare doelgroepen een vaccin kunnen krijgen voor eind september, zal uiterlijk vanaf maandag 12 september 2022 gestart moeten worden met vaccineren in de vaccinatiecentra. Ziekenhuizen en zorgcollectiviteiten kunnen in juli en augustus ook een boosterprik collectief toedienen aan personeel. 

Lees infonota INF/22/35

Lees meer over de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus