20 juli 2022

Multidisciplinair overleg bij de opmaak van modules

Om te voldoen aan de minimale kwaliteitseisen inzake deskundigheid is het noodzakelijk dat modules A, C en D multidisciplinair tot stand komen. Daarbij nemen alle noodzakelijke disciplines deel aan het multidisciplinair overleg en ondertekenen zij ook het verslag. De arts vormt een noodzakelijke discipline voor de modules A, C en D. Naast de verplichte disciplines is het steeds toegelaten dat een andere bijkomende discipline (bv. een verpleegkundige) meewerkt aan de opmaak van een verslag. Het gaat echter steeds om een bijkomende discipline en in geen geval over de vervanging van een andere discipline. 

Lees meer over de vereiste disciplines per module

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen