20 juli 2022

Onderzoek naar de impact van de woon- en leefkosten op de PVF-gebruiker: deelnemers gezocht

HIVA, KU Leuven doet onderzoek naar de impact van de woon- en leefkosten op de betaalbaarheid van de zorg vanuit het oogpunt van de PVB-gebruiker en zijn/haar kwaliteit van leven. 

Het is de bedoeling om ervaringen in kaart te brengen. Er wordt nagegaan welke maatregelen nodig zijn om de negatieve gevolgen van de overstap naar het systeem van de woon- en leefkosten in te perken en de positieve elementen ervan te stimuleren.

Uw stem is nodig!

We zijn op zoek naar gebruikers en/of vertegenwoordigers van gebruikers die hun ervaringen met het systeem van de woon- en leefkosten willen delen tijdens een focusgroep. Een focusgroep is een groepsgesprek met 8 à 10 personen. 

De focusgroepen zullen doorgaan in de periode eind september – midden oktober. In totaal zullen we drie focusgroepen organiseren met:

  • gebruikers en/of vertegenwoordigers van gebruikers die enkel gebruikmaken van dagondersteuning
  • gebruikers en/of vertegenwoordigers van gebruikers die voor de transitie naar PVF al gebruikmaakten van (quasi) voltijdse woon- en dagondersteuning
  • gebruikers en/of vertegenwoordigers van gebruikers die na de transitie naar PVF gebruik zijn beginnen maken van (quasi) voltijdse woon- en dagondersteuning 

De insteek van al deze focusgroepen is hetzelfde, namelijk inzicht krijgen in:

  • de wijze waarop gebruikers worden geïnformeerd over woon- en leefkosten 
  • welke kosten personen buiten de dag- en/of woonondersteuning hebben en ook de strategieën die hiervoor worden gebruikt en keuzes die hierin worden gemaakt
  • hoe vervoerskosten worden vergoed en betaalbaar worden gehouden
  • de mogelijke invloed van COVID-19 en de toegenomen vertrouwdheid met dit systeem op woon- en leefkosten

De wijze waarop de focusgroepen zullen doorgaan, online dan wel op een centrale locatie, zal later worden bepaald. 

Geïnteresseerd? Stel uzelf kandidaat!

Bent u geïnteresseerd om mee te doen aan een focusgroep, stel uzelf voor 10 september kandidaat door een mail te sturen naar Liesbeth.opdebeeck@kuleuven.be.

Geef hierbij ook zeker de volgende gegevens door: leeftijd, geslacht, of u enkel gebruikmaakt van dagondersteuning of van dag- en woonondersteuning en ook de frequentie van deze ondersteuning, de voorziening waar u gebruikmaakt van dag- en/of woonondersteuning. 

We hebben deze informatie nodig om een zo divers mogelijke selectie te maken uit alle kandidaten. We willen graag zoveel mogelijk leren uit zoveel mogelijk verschillende persoonlijke situaties. 

We kijken er naar uit om uw ervaringen te mogen beluisteren!

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen