20 juli 2022

Rapport webenquête kleinschalige initiatieven

In Vlaanderen zien we een toenemend aantal kleinschalige initiatieven die collectieve woon- en/of dagondersteuning uitbouwen voor personen met een handicap. Daarom werd in 2021 door het VAPH een webenquête georganiseerd om zicht te krijgen op de mogelijkheden en knelpunten van kleinschalige initiatieven en hoe dat soort vernieuwende initiatieven verder ondersteund kunnen worden. De resultaten hiervan zijn ondertussen verwerkt in een rapport en kunnen geraadpleegd worden op onze website. 

De enquête maakt deel uit van een ruimer project om na te gaan wat de mogelijkheden en knelpunten zijn van kleinschalige initiatieven en hoe ze verder ondersteund kunnen worden. Een belangrijke vaststelling uit de bevraging is de duidelijke nood aan ondersteuning voor kleinschalige initiatieven. Het VAPH gaat dan ook bekijken hoe het beter aan deze noden tegemoet kan komen. Naast de cijfermatige bevraging, is het de bedoeling om de knelpunten die kleinschalige initiatieven ervaren op te lijsten, en te onderzoeken hoe die aangepakt kunnen worden.

We willen tenslotte iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan de webenquête.

Lees het rapport kleinschalige initiatieven

Lees meer over kleinschalige initiatieven: resultaten webenquête

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen