18 juli 2022

Verdeling snelle antigeentesten (RAT)

Tijdens de COVID-19-pandemie werden er door de federale overheid snelle antigeentesten (RAT) verkregen om naast PCR-testen COVID-19 te kunnen opsporen.

Omdat er een beperktere afname was dan verwacht, is er nog een significante voorraad van RAT beschikbaar (334.400 stuks van de merken “Surescreen” en “Roche”).

Om te voorkomen dat de RAT vervallen, werd door de Interministeriële Conferentie beslist dat deze RAT kunnen worden verdeeld onder verschillende actoren in de zorgsector. Ook zorgcollectiviteiten binnen de VAPH-sector kunnen gebruik maken van dit aanbod.

Er zijn enkele belangrijke aandachtspunten:

  • De testen moeten gebruikt worden vóór 2 november 2022 (vervaldatum).
  • De testen hebben nasopharyngeale wissers en moeten worden afgenomen door medisch geschoold personeel. De testen zijn niet goedgekeurd voor eigen gebruik (geen zelftesten).
  • De testen worden kosteloos ter beschikking gesteld.
  • De testen worden verdeeld via de logistieke partner van de federale overheid. Zij zullen u contacteren in verband met een gepast levermoment.
  • De testen zitten verpakt per 25 stuks. De minimale bestelling bedraagt 10 dozen (250 testen).
  • Bestellen is vanaf nu mogelijk. De testen worden verdeeld zolang de voorraad strekt en op basis van het first come, first served-principe.

Hoe bestellen?

Bestellingen kunnen geplaatst worden door onderstaande tabel ingevuld door te sturen naar testing_commission@health.fgov.be.

De bestellingen dienen rechtstreeks aan de federale partners bezorgd te worden via mail. Het VAPH komt niet tussen in deze bestelprocedure en kan geen verdere ondersteuning bieden.

Gelieve uw verdere vragen over dit thema daarom te richten tot testing_commission@health.fgov.be.

Collectiviteit                                                                   
Leveradres (straat, huisnummer, postcode, stad/gemeente)  
Naam contactpersoon  
E-mail contactpersoon  
Telefoonnummer contactpersoon (bij voorkeur GSM-nummer)  
Aantal gewenste dozen (per 25 testen)  
Gewenste leverdatum  
Tijdsvensters waarbinnen geleverd kan worden  

Lees meer over de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus