18 juli 2022

Vooraankondiging pilootfase nieuw beleid rechtstreeks toegankelijke hulp

In het najaar van 2022 lanceert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits, samen met het VAPH een oproep om in te tekenen in een pilootfase voor rechtstreeks toegankelijke hulp.

De Vlaamse Regering maakt 19,5 miljoen euro vrij voor extra capaciteit rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp. Organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan personen met een (vermoeden van) handicap, worden uitgenodigd om op een vernieuwende, sterk vraaggerichte wijze aan de slag te gaan met rechtstreeks toegankelijke hulp en kunnen daarvoor bijkomende middelen aanvragen.

Zin om deel te nemen? 

Op www.vaph.be/pilootfase-nieuw-beleid-rechtstreeks-toegankelijke-vaph-hulp-rth vindt u alvast de eerste informatie over de pilootfase, de verwachtingen die zullen gesteld worden aan kandidaat-initiatiefnemers en hoe en vanaf wanneer er kan ingetekend worden.

Zodra de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring geeft - wordt verwacht medio september 2022 - wordt de definitieve oproep gelanceerd en kunt u een aanvraag indienen.

Noteer ook alvast 23 en 25 augustus 2022 of 6 en 9 september 2022 in uw agenda. U kunt dan deelnemen aan online infosessies:

  • 23 augustus, voormiddag en 6 september, namiddag: online infosessie voor nieuw te erkennen organisaties
  • 25 augustus, voormiddag en 9 september, namiddag: online infosessie over deelnemen aan de pilootfase

Inschrijven mogelijk vanaf begin augustus.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen