15 juli 2022

Zorgwijs breidt uit met rechtstreeks toegankelijke hulp

Zorgwijs is een gebruiksvriendelijk, online platform waar personen met een handicap een overzicht vinden van het zorgaanbod dat ze kunnen betalen met hun persoonsvolgend budget. Vanaf nu maken ook aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp hun aanbod bekend op Zorgwijs.be(opent nieuw venster). Op de website vindt u ondertussen al meer dan 1400 locaties waar een vorm van ondersteuning wordt aangeboden.

Personen met een handicap die op zoek zijn naar een persoonlijke assistent, kunnen een vacature plaatsen op het platform. Persoonlijke assistenten kunnen zelf op het platform ook laten weten dat ze beschikbaar zijn. Zo kan er via Zorgwijs een match ontstaan tussen de persoon met een handicap en de assistent.

James Van Casteren, administrateur-generaal van het VAPH: “De website Zorgwijs wijst al langer personen met een handicap de weg om snel en gemakkelijk zorg op maat te vinden in hun buurt. Dat het zorgaanbod op de site van Zorgwijs wordt uitgebreid met laagdrempelige, rechtstreeks toegankelijke hulp, juich ik uiteraard toe. Zo kunnen nog meer mensen via de site de weg naar geschikte hulp vinden, ook zonder persoonsvolgend budget.”

Voorzitter van PVBwijzer vzw Sophie Beyers vult aan: ”Het is mooi om te zien hoe we allemaal samen werken aan een toegankelijke manier om het zorgaanbod bij gebruikers te brengen.” 

Zorgwijs.be(opent nieuw venster) is een website van PVBwijzer en kwam tot stand in samenwerking met het VAPH.

De website wordt ondersteund door verschillende gebruikersverenigingen (Dito vzw, KVG, FOVIG, STAN, ALS Liga), de bijstandsorganisaties (Onafhankelijk Leven, Alin vzw, Zoom vzw, Absoluut vzw), werkgeversorganisaties (SOM, het Vlaams Welzijnsverbond, OC Cirkant) en niet-vergunde initiatieven (Zorggezind, Agilitas, Steunpunt Groene Zorg, GiPSo, vertegenwoordiging van de persoonlijke assistenten). 

Voor meer info, neem contact op met Bieke Deloof, coördinator, bieke@zorgwijs.be of Ilse Van Tricht, administratief medewerker, ilse@zorgwijs.be.

Lees alle nieuwsberichten