24 november 2022

Hoe vindt u de juiste autoaanpasser?

Sommige personen met een handicap kunnen door hun beperkingen niet rijden of meerijden met een auto. Een autoaanpasser kan het voertuig aanpassen, waardoor de persoon met een handicap zelfstandig met de auto kan rijden of kan meerijden. 

Voor een vlot verloop is het aan te raden de aanpassingen aan een voertuig te laten uitvoeren door een autoaanpasser met een COP-erkenning. COP staat voor ‘conformity of production’. Als de gebruiker kiest voor een aanpasser zonder COP-erkenning, dan moet die de procedure van particulier of niet-erkende fabrikant(opent nieuw venster) volgen.

De website www.homologatie.be(opent nieuw venster) van Traxio, de federatie van de autosector en aanverwante sectoren, is onlangs bijgewerkt. Daardoor kunt u nu vlotter de verschillende autoaanpassers met een COP-erkenning terugvinden:

  1. Surf naar www.homologatie.be(opent nieuw venster).
  2. Klik links op ‘Bedrijven’.
  3. Klik op ‘Speciale doeleinden’.
  4. Klik op ‘Speciale groep, incluis aanpassing voor personen met beperkte mobiliteit (SG)’. 

U kunt de aanpassers selecteren per provincie of per gewest. Als u klikt op de naam van de fabrikant, ziet u welke voertuigaanpassingen hij uitvoert.

Opgelet! Na de aanpassing moet het voertuig gehomologeerd of technisch gekeurd worden. Pas als de aanpassing gehomologeerd is, kan het VAPH tussenkomen voor een terugbetaling.

Vind een overzicht van mogelijke autoaanpassingen in de hulpmiddelendatabank

Lees meer over autoaanpassingen en homologatie 

Lees meer over tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen