3 december 2018: Internationale Dag voor Personen met een Handicap

In oktober 1992 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) een resolutie goed waarin werd verklaard dat 3 december voortaan jaarlijks tot de Internationale Dag voor Personen met een Handicap wordt uitgeroepen.

Met de goedkeuring van die resolutie wilde de VN de aandacht vestigen op het belang om de mensenrechten en gelijke kansen voor personen met een handicap in de samenleving te bepleiten en na te streven. Met de ratificatie door België, en dus ook door Vlaanderen, van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in 2009 werd daaraan verdere invulling gegeven.

Als VAPH hebben we met de invoering van de persoonsvolgende financiering op 1 januari 2017 een belangrijke stap gezet in de verwezenlijking van het recht op zelfstandig leven, zoals vastgesteld in artikel 19 van dat verdrag, Uiteraard valt er nog een hele weg af te leggen om dat recht voor iedereen te realiseren.  Samen met onze partners maken we daar verder werk van.

Lees alle nieuwsberichten