51 extra plaatsen voor jongeren met een handicap met complexe problemen

51 jongeren met extreme gedrags- en emotionele problemen (GES+) krijgen zicht op een aangepaste opvang en zo op een perspectief voor de toekomst. Niet alleen komen er extra plaatsen, er komt ook meer gespecialiseerd personeel. Door het aanbod te groeperen - minimaal zes plaatsen per aanbieder - kan de ondersteuning bovendien optimaal, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, worden geboden. In totaal trekt de Vlaamse Regering daarvoor bijna anderhalf miljoen uit.

De jongeren krijgen daarmee een perspectief om in een veilige en gestructureerde omgeving tot rust te kunnen komen. Samen met de 72 plaatsen die er al waren, gaat het nu om 123 plaatsen, verspreid over heel Vlaanderen. De helft van die plaatsen wordt voorbehouden voor jongeren met een handicap die nu nog in gemeenschapsinstellingen verblijven.

De extra plaatsen werden toegekend aan de volgende voorzieningen:

 • Oosterlo, Antwerpen: 2 plaatsen (in 2017 kreeg deze voorziening al 6 extra plaatsen toegekend)
 • Sint-Franciscus, Vlaams-Brabant: 6 plaatsen
 • Sint-Gregorius, Oost-Vlaanderen: 4 plaatsen
 • de Hagewinde, Oost-Vlaanderen: 2 plaatsen
 • de Triangel, Oost-Vlaanderen: 1 plaats
 • Tordale, Oost- Vlaanderen: 2 plaatsen
 • Sint-Idesbald, West-Vlaanderen: 6 plaatsen
 • de Rozenkrans, West-Vlaanderen: 5 plaatsen
 • de Lovie, West-Vlaanderen: 5 plaatsen
 • Ter Heide, Limburg: 6 plaatsen
 • Levenslust, Vlaams-Brabant: 6 plaatsen
 • Delacroix, Vlaams-Brabant: 6 plaatsen

Een voorziening met een GES+-erkenning biedt een veilige en beveiligde leefomgeving met individuele kamers waar kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen tot rust kunnen komen.

De GES+-plaatsen zijn bedoeld voor jongeren met een indicatiestelling GES+. Die indicatiestelling verloopt via de intersectorale toegangspoort. Jongeren met een indicatiestelling GES+ hebben een diagnose voor gedrags- en emotionele stoornissen en vertonen een extreem gedragspatroon dat versterkt wordt door andere problematieken. Ze vinden geen hulp in de reguliere leefgroepwerking en hebben nood aan een intensieve individuele begeleiding in een veilige en beveiligde omgeving.

Lees alle nieuwsberichten