Aan de slag met een persoonlijke-assistentiebudget

Kreeg u een toekenningsbrief voor een persoonlijke-assistentiebudget (PAB)? Dan kunt u met dat budget assistentie voor uw kind organiseren en financieren. Daarbij moet u rekening houden met enkele aandachtspunten.

Wat moet u doen als u een toekenningsbrief gekregen hebt?

U moet binnen de 3 maanden na de datum van de toekenning starten met de besteding van het budget. Er werden recent meer dan 200 toekenningsbrieven verzonden met toekenningsdatum 1 mei 2019. Als u zo'n brief gekregen hebt, moet u starten vóór 1 augustus 2019.  

Om te bewijzen dat u tijdig met de besteding van het budget start, moet u de volgende documenten aan het team Budgetbesteding van het VAPH bezorgen:

 • het formulier ‘gegevens van de budgethouder en van het rekeningnummer bij een persoonlijke-assistentiebudget’
 • het formulier ‘melding van de combinatie van het persoonlijke-assistentiebudget’
  Ook als u het persoonlijke-assistentiebudget niet combineert met dagopvang in een voorziening, moet u het formulier ondertekend terugsturen.
 • een kopie van uw eerste overeenkomst

U kunt de documenten per post of per mail bezorgen:

 • Per post:
  Team Budgetbesteding
  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  Zenithgebouw
  Koning Albert II-laan 37
  1030 Brussel
 • Per mail: budgetbesteding@vaph.be

Hoe wordt het persoonlijke-assistentiebudget uitbetaald?

Als u de eerste overeenkomst met de persoonlijke assistent en de hierboven genoemde formulieren bezorgd hebt aan het team Budgetbesteding van het VAPH, ontvangt u een werkkapitaal.

Het werkkapitaal bedraagt afgerond 5/12 van uw jaarbudget en wordt na ontvangst van uw startdocumenten uitbetaald. Met dat werkkapitaal kunt u de facturen van de overeenkomsten die u hebt gesloten, betalen en hoeft u de factuurbedragen niet voor te schieten. Het werkkapitaal is geen deel van uw budget, maar een eenmalig voorschot boven op uw budget. Wanneer uw persoonlijke-assistentiebudget stopt, moet u het werkkapitaal volledig terugbetalen aan het VAPH.

Elke keer als u kostenstaten indient, worden de gemaakte kosten voor zorg terugbetaald, tot uw jaarbudget is opgebruikt. Na uitbetaling van de ingediende kostenstaten zou het bedrag van het werkkapitaal altijd op uw rekening moeten staan.

Waar kunt u terecht voor advies?

Een bijstandsorganisatie kan u als PAB-budgethouder deskundig advies verlenen over uw verplichtingen en activiteiten als werkgever (aanwerving van assistenten, richtlijnen van het VAPH, overeenkomsten, reglementering interimarbeid ...). Bij uw toekenningsbrief zit een waardebon voor een verkennend gesprek met een bijstandsorganisatie. Zo kunt u als nieuwe budgethouder kennismaken met de dienstverlening van een bijstandsorganisatie.

Hebt u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met het team Budgetbesteding van het VAPH: www.vaph.be/contacteer-ons.

Lees meer over de besteding van een persoonlijke-assistentiebudget

Lees meer over bijstandsorganisaties