Aanbeveling FFP2-maskers in contact met kwetsbaren

Wegens bezorgdheid over de opmars van de omikronvariant verscherpte het Overlegcomité de preventieve gezondheidsmaatregelen.

Het gebruik van chirurgische mond-neusmaskers blijft voor interne en externe zorgmedewerkers verplicht. Bijkomend is het aanbevolen dat zorgmedewerkers een FFP2-masker dragen als ze in contact komen met kwetsbare personen.

Dat is geen verplichting, tenzij bij uitbraak of als er een bewoner besmet is. Het is aan de zorgaanbieder om in te schatten of er al dan niet FFP2-maskers moeten gedragen worden. 

Het correct dragen van een mond-neusmasker is belangrijker dan het type masker (chirurgisch of FFP2).

Raadpleeg het overzicht van de beslissingen van het Overlegcomité van 22 december 2021.

Lees meer over de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen