Aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19 - Versie 2.0

Bij deze willen wij uw aandacht vestigen op de geüpdatete versie van de ‘Aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19’ opgemaakt door de Taskforce Ventilatie. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:

  • In de inleiding wordt het risico van aerosoltransmissie geduid. Ventilatie is één van de preventiemaatregelen naast het beperken van contacten, het beperken van de tijdsduur, het dragen van mondmaskers, enz.
  • Het algemeen schema werd aangepast en bevat nu een extra stap waarin de nodige ventilatiedebieten per persoon in functie van de activiteit worden bepaald. De nodige ventilatie hangt af van de activiteit. Om dit te bepalen werden verschillende activiteitsklassen ingevoerd.
  • Na het verschijnen van het Ministerieel Besluit van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, werd de stap in verband met luchtzuivering verder uitgewerkt.
  • De aanbevelingen in verband met de toegelaten bezetting bij openstaande ramen en buitendeuren werd verder verduidelijkt.
  • Er werd praktische informatie toegevoegd over het ventilatievoud.
  • Er werd een praktische bijlage toegevoegd in verband met het bepalen van een ventilatiestrategie.
  • De nummering van de stappen in het stappenplan in versie 2.0 komt vanaf stap 2 overeen met de voorgaande versie. In de voorgaande versie was stap 1 : openen van ramen en deuren waar mogelijk. In versie 2.0 is stap 0: openen van ramen en deuren waar mogelijk en stap 1: informatie over de activiteiten.

De rechtstreekse link naar de aanbevelingen vindt u hier. Gezien de aanvankelijke link overschreven werd, blijft de meest recente versie ook te raadplegen via de kaderrichtlijnen en de preventieve en hygiënische maatregelen voor VAPH-zorgaanbieders. 

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen