Aanpassing van de maatregelen binnen de woonzorgcentra

Er zijn enkele aanpassingen aan de maatregelen van Zorg & Gezondheid binnen de woonzorgcentra. 

Voor de regels inzake opnames en bezetting verwijzen we naar de VAPH-richtlijnen, maar deze update bevat een aantal bruikbare tips voor het behandelen van was door familie, het al dan niet tewerkstellen van personeel, en maatregelen om sociale deprivatie tegen te gaan. 

Lees de maatregelen voor de woonzorgcentra die gelden vanaf 23 maart 2020 

U vindt de laatste richtlijnen steeds op de website van Zorg & Gezondheid.