Aanpassing vrij besteedbaar deel persoonsvolgend budget 2020

Wie over een persoonsvolgend budget beschikt, heeft recht op een vrij besteedbaar deel. Dat betekent dat u een deel van het budget vrij kunt besteden. U hoeft dus niet te verantwoorden aan welke zorg en ondersteuning u dat deel uitgeeft.

Regelgevend is er een wijziging goedgekeurd om het vrij besteedbaar deel niet meer te bepalen op basis van de budgetcategorieën, maar op basis van een vast aantal punten. De grens is een jaarbudget van 34,810000 punten.

Wie een budget krijgt tot en met 34,810000 punten, heeft recht op een vrij besteedbaar deel van  1800 euro. Wie een budget heeft gelijk met of hoger dan 34,810001 punten, krijgt een vrij besteedbaar deel van 3600 euro.

Verandert er iets als u al een terbeschikkingstelling hebt van een persoonsvolgend budget?

Voor budgethouders met een terbeschikkingstelling op basis van een aanvraag vóór 17 maart 2020 (budgetcategorie uitgedrukt in Romeinse cijfers) en met een jaarbudget tussen 34,810001 en 42,820789 punten, betekent dit dat er meer vrij besteedbaar deel kan opgevraagd worden voor 2020. U kunt uw concrete situatie raadplegen via mijnvaph.be.

Opgelet: Het vrij besteedbaar deel is geen bedrag dat u extra boven op uw persoonsvolgend budget krijgt. Het maakt er deel van uit. Wat u vrij besteedt, kunt u dus niet meer gebruiken voor uw overige ondersteuning. Hou er rekening mee dat het opvragen van het vrij besteedbaar deel invloed kan hebben op de zorggarantie.  

Voor budgethouders met een terbeschikkingstelling op basis van een aanvraag vóór 17 maart 2020 en met een jaarbudget lager dan 34,810001 punten of hoger dan 42,820789 punten, verandert er niets.

Hoe kunt u het vrij besteedbaar deel opvragen?

Zowel wie kiest voor besteding van het persoonsvolgend budget via voucher als wie kiest voor cash, kan een vrij besteedbaar deel van het budget opvragen bij het VAPH.

Lees meer over het persoonsvolgend budget

Lees alle nieuwsberichten