Academische Werkplaats Autisme: oproep

De Academische Werkplaats Autisme heeft uw hulp nodig om de participatie van mensen met autisme in de samenleving te verbeteren. Mantelzorgers, vrijwilligers en professionele hulpverleners zetten elke dag hun expertise in om personen met autisme te ondersteunen.

Binnen de Academische Werkplaats Autisme willen onderzoekers van de UGent en KU Leuven samen met praktijkorganisaties die goede praktijken evalueren en breder ter beschikking stellen.
Daarom zoekt de Academische Werkplaats Autisme praktijkorganisaties om samen onderzoek te doen naar verschillende vormen van sensibilisering, preventie, ondersteuning, begeleiding of behandeling voor personen met autisme of hun familie. De oproep staat open voor alle Vlaamse organisaties waar personen met autisme of hun direct betrokkenen terecht kunnen.

Alle praktische en inhoudelijke informatie rond deze oproep vindt u op de website www.academischewerkplaatsautisme.be. Een aanvraag kunt u indienen tot en met 14 februari 2019.

Lees alle nieuwsberichten