Afsluiting van het budgetjaar PAB of PVB

Eind 2020 komt in zicht. Als u budgethouder bent, is het belangrijk om rond deze tijd even stil te staan bij de besteding van uw persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget in 2020. Hoeveel kunt u nog besteden? En wat moet u doen als u te veel besteed hebt ?

De beste manier om uw budgetbesteding op te volgen is via het e-loket mijnvaph.be.

Hoe komt u te weten hoeveel u in 2020 nog kunt besteden?

De budgetlijn in het e-loket mijnvaph.be geeft weer wat u nog kunt besteden:

  • Surf naar mijnvaph.be.
  • Klik op ‘Persoonlijk budget’.
  • Klik op ‘Overzicht’.

Wat als u uw budget hebt overschreden? 

Hebt u uw budget overschreden, dan hebt u van het VAPH een brief ontvangen.

U krijgt goedgekeurde kosten voor uw besteding in cash terugbetaald tot uw volledige jaarbudget opgebruikt is. Kosten boven uw jaarbudget moet u ook registreren, zodat u een volledig zicht hebt op uw totale besteding.

Als u uw jaarbudget overschrijdt, is het belangrijk dat u het bedrag van de overschrijding aanzuivert. U moet dan geld van uw eigen rekening overschrijven naar uw PAB- of PVB-reke­ning. Zo kunt u in het nieuwe budgetjaar opnieuw met een volledig terugvorderbaar voorschot van start gaan.

Dat terugvorderbaar voorschot kreeg u bij de start van uw budget zodat u facturen niet met eigen middelen hoeft voor te schieten. Als uw persoonlijke- assistentiebudget of persoonsvolgend budget wordt stopgezet, dan moet u het terugvorderbaar voorschot terugbetalen aan het VAPH.

Als een budgethouder gedurende de COVID-19-periode extra kosten maakt om de zorg en ondersteuning thuis te organiseren, dan kan hij een financiële compensatie krijgen. Extra kosten kunnen tot maximaal 25,5% boven het jaarbudget gecompenseerd worden. De budgetlijn in mijnvaph.be voor 2020 werd voor budgethouders die COVID-19-overeenkomsten hebben geregistreerd, verhoogd met 25,5%.

Lees meer over de extra maatregelen om de zorg en ondersteuning tijdens de coronaperiode verder te kunnen zetten

Lees meer over de budgetverhoging in mijnvaph.be 

Hoe betaalt het VAPH u de kosten terug?

Nadat u de kosten hebt ingediend, betaalt het VAPH u die binnen de 30 dagen na de aanvraag- of indieningsdatum terug. Als u uw kosten indient via het e-loket mijnvaph.be, dan verloopt de administratie sneller en krijgt u uw kosten sneller terugbetaald.

Ook creditnota’s moet u indienen bij het VAPH. Als u kosten invoert, dan hebt u onder ‘boekingstype’ de keuze tussen een ‘creditnota’ of ‘kosten’. Bij creditnota’s gaat het om situaties waarin u zelf een terugbetaling hebt gekregen. Het gaat dus in principe over bedragen in uw voordeel, die teruggestort zijn op uw PAB- of PVB-rekening.

Wanneer start u met de budgetlijn van 2021?

Vanaf december 2020 zal de budgetlijn van 2021 zichtbaar zijn in mijnvaph.be via het tabblad ‘Archief’. Vanaf 1 januari 2021 zal de budgetlijn van 2021 zichtbaar zijn op de startpagina van mijnvaph.be. De budgetlijn 2020 is vanaf dan terug te vinden in het archief.

U registreert de kosten op het budgetjaar waarop ze betrekking hebben. Bijvoorbeeld: U betaalt een arbeidsongevallenverzekering voor het jaar 2021 op 15 december 2020. Dat zijn kosten voor het budgetjaar 2021.

Als u de kosten registreert in mijnvaph.be, dan zal het e-loket op basis van de periode van de kosten, de kosten automatisch registreren op de correcte budgetlijn.

Lees meer over persoonlijke budgetten

Lees alle nieuwsberichten