Attest verlenging schoolloopbaan buso

Een leerling, ouder dan 21 jaar, die nood heeft aan dagondersteuning maar nog niet beschikt over een persoonsvolgend budget om de dagondersteuning te organiseren en te betalen, kan bij de klassenraad een aanvraag indienen voor verlenging van de schoolloopbaan in opleidingsvorm 1.

De klassenraad kan een verlenging van de schoolloopbaan goedkeuren als de leerling aantoont dat hij een aanvraag voor een persoonsvolgend budget indiende bij het VAPH maar nog geen budget ter beschikking gesteld kreeg. De leerling kan dat aantonen met het VAPH-attest ‘PVB-aanvraag maar geen terbeschikkingstelling’.

U kunt het attest eenvoudig downloaden via het digitaal loket mijnvaph.be. Of u vraagt het attest bij het provinciaal kantoor van het VAPH.

Lees alle nieuwsberichten