Autisme Chat biedt gebruikers een comfortabele manier om vragen te stellen

Eind januari werd Autisme Chat gelanceerd, een online hulpverleningskanaal waar mensen met autisme of personen uit hun netwerk terechtkunnen met hun vragen. Als coördinator bij de Liga Autisme Vlaanderen stond Jo Renty mee aan de wieg van het online platform. “Sindsdien zijn er al meer dan 1000 gesprekken gevoerd. We kunnen dus van een groot succes spreken.”

Het gratis en anonieme platform Autisme Chat werd begin 2019 opgericht door de Liga Autisme Vlaanderen. Dat is een formele samenwerking tussen alle Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor mensen met een stoornis die tot het autismespectrum behoort: Het Raster vzw, Tanderuis vzw, de Limburgse Stichting Autisme en vzw Victor. Het chatplatform kreeg in 2019 projectsubsidies via het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Jo Renty legt uit wat de gebruikers van Autisme Chat kunnen verwachten.

logo van autismechat met tekst: Chat met ons! Wij luisteren naar je en denken met je mee.

Waarom werd Autisme Chat opgericht?

Jo Renty: “Heel wat mensen met autisme wachten op handicapspecifieke ondersteuning. Ze krijgen nog niet de nodige hulp en zitten met heel wat vragen. Autisme Chat dient als overbruggingshulp, zodat ook mensen op de wachtlijst vandaag al bij iemand terechtkunnen. Via de chat kunnen we naar hen luisteren, de eerste vragen opvangen en hen de weg wijzen binnen het zorglandschap.

We kozen voor een chatbox omdat dat een laagdrempelig medium is. Mensen met autisme hebben vaak moeite met nieuwe dingen. Op zoek gaan naar hulp kan daardoor aanvoelen als een grote stap. Maar de stap naar chathulp is een stuk gemakkelijker. De manier van communiceren is niet alleen trager en visueel, deze mensen hoeven ook niet uit hun vertrouwde omgeving te komen of iemand extern binnen te laten. Er zijn ook geen andere prikkels zoals lichaamstaal. Dat alles maakt dat chathulp voor veel mensen met autisme een comfortabele vorm van communicatie is.”

Wie beantwoordt de vragen?

Jo Renty: “Aan de andere kant van het scherm zitten medewerkers van de thuisbegeleidingsdiensten: 29 thuisbegeleiders bemannen volgens een beurtrolsysteem de Autisme Chat. Zij werken voor Het Raster vzw, Tanderuis vzw, Limburgse Stichting Autisme of vzw Victor en staan dus dagelijks in contact met mensen met autisme. Zij zijn het gewend om hun communicatie af te stemmen op wat deze mensen nodig hebben: geen overhaast gesprek, duidelijke en klare taal en heldere vragen. Bovendien weten ze ook waar hun omgeving mee worstelt en kennen ze de weg binnen het VAPH, de Sociale Kaart en andere ondersteuningskanalen.”

Hoe werkt Autisme Chat?

Jo Renty: “Wie de website openklikt, krijgt tijdens de openingsuren de namen van de aanwezige thuisbegeleiders te zien. Een groen bolletje betekent dat de medewerker beschikbaar is en dat hij een gesprek kan starten. De chat is anoniem. Wie deelneemt kan dus ook gewoon een nickname opgeven in de plaats van zijn eigen naam.

Elke vraag in verband met autisme is welkom. Onze medewerkers krijgen dus veel verschillende soorten vragen te beantwoorden. Het gaat dan ook om een divers publiek: niet alleen mensen met autisme maar ook hun ouders, broers, zussen, grootouders, partners en kinderen kunnen bij Autisme Chat terecht.

We zien dat veel volwassenen met autisme de weg naar de chatbox vinden. Zij zoeken onze hulp als ze vastlopen. Zo kan iemand op zoek zijn naar tips over wat te doen als je door ziekte niet op je stageplek aanwezig kunt zijn. Anderen zoeken bijvoorbeeld een antwoord op praktische vragen over hulpverlening.

Ook familieleden van mensen met autisme melden zich aan. Ouders stellen vaak heel concrete opvoedingsvragen, grootouders uiten bijvoorbeeld hun bezorgdheid over kinderen en kleinkinderen. Het gebeurt ook weleens dat een kind zich afvraagt of de ruzies met broer of zus te verklaren zijn door zijn of haar autisme. Andere mensen willen gewoon hun verhaal kwijt.

Doorverwijzen naar een specifieke organisatie of therapeut doen onze thuisbegeleiders niet. Ze zetten mensen wel op weg naar de juiste informatie. Wil iemand meer weten over de regelgeving? Dan zorgen wij voor een zo concreet mogelijk antwoord.”

Hoe reageren de gebruikers?

Jo Renty: “De gebruikers zijn over het algemeen heel tevreden, al merken we wel dat ons aanbod kleiner is dan de vraag. Na het chatgesprek krijgen ze een kort evaluatieformulier toegestuurd dat hen vraagt naar hun ervaringen met Autisme Chat. Blijkbaar zijn er nog mensen die lang moeten wachten tot er een medewerker beschikbaar is. Tijdens onze openingsuren zijn onze medewerkers dan ook constant in gesprek. Om dat op te lossen, doen we er alles aan om verder te groeien. We hopen op subsidies voor 2020.”

Via Autisme Chat kunnen de gebruikers geen langdurige relatie met de thuisbegeleider opbouwen. De gesprekken zijn eenmalig en anoniem. Als iemand een nieuw gesprek begint, zal dat waarschijnlijk met een andere thuisbegeleider zijn.

Naast het anonieme chataanbod starten alle thuisbegeleidingsdiensten binnen de Liga Autisme Vlaanderen in 2020 met ‘blended (gemengde) chathulp’. “Als aanvulling op reguliere face-to-facegesprekken kunnen mensen die al worden begeleid door onze thuisbegeleidingsdiensten ook chatten met hun eigen thuisbegeleider”, legt Jo Renty uit. De ‘blended chathulp’ komt er na een succesvol pilootproject van adolescentenwerking Tanderuis vzw tijdens het afgelopen jaar. “Zo’n chat maakt onderwerpen waar een taboe op rust gemakkelijker bespreekbaar. Het is met andere woorden een afstand die nabijheid creëert. De chat kan face-to-facebegeleiding nooit vervangen, maar het is zonder twijfel een mooie aanvulling.”

Benieuwd naar Autisme Chat? Surf dan naar de website van Autisme Chat.

Lees alle nieuwsberichten