Begeleiding, opvang en verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft

Hebt u nood aan wat extra ondersteuning, zodat u zelfstandiger kunt leven en uw mantelzorgers het gemakkelijker hebben? Dan kunt u een beroep doen op rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Dat is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. Rechtstreeks toegankelijke hulp is laagdrempelig: u hoeft geen aanvraag in te dienen bij het VAPH.

Drie ondersteuningsvormen

Rechtstreeks toegankelijke hulp bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf.

 • Begeleiding
  Tijdens individuele gesprekken met een begeleider kunt u vragen stellen over de organisatie van uw huishouden, uw administratie, uw werksituatie en dergelijke. Kinderen kunnen begeleid worden om hun handicap te leren aanvaarden en ermee om te gaan. Ouders kunnen opvoedingsondersteuning krijgen. U kunt ook kiezen voor groepsbegeleiding.
   
 • Dagopvang
  Bij dagopvang zorgt een RTH-aanbieder voor een zinvolle dagbesteding, bijvoorbeeld samen koken, tekenen, dansen of een uitstap maken.
   
 • Verblijf (overnachting)
  Als het tijdelijk niet lukt om alleen thuis te blijven, dan kan een verblijf bij een RTH-aanbieder een oplossing zijn. Die biedt u 's avonds, 's nachts en 's ochtends ondersteuning.

Heeft uw kind een (vermoeden van) handicap en staat het voor een belangrijk overgangsmoment zoals de eerste stap naar de kinderopvang of de overgang van de kleuterklas naar de lagere school? Dan kunt u een beroep doen op globale individuele ondersteuning (GIO) om die overgang en de start te ondersteunen.

Hoeveel hulp kunt u krijgen?

Hoeveel ondersteuning u kunt krijgen, wordt uitgedrukt in punten.

U kunt per kalenderjaar maximaal acht (in sommige gevallen zeven) punten besteden waarmee u terecht kunt bij de zorgaanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp. Die punten kunt u verdelen zoals u wilt: begeleiding, dagopvang en/of verblijf. U betaalt voor elke vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp een eigen maximale bijdrage.

Voor globale individuele ondersteuning kunnen per kalenderjaar maximaal vier punten worden ingezet. Die vier punten kunnen boven op de hierboven vermelde punten worden ingezet.

Rechtstreeks naar de zorgaanbieder

Als u gebruik wilt maken van rechtstreeks toegankelijke hulp en aan de voorwaarden voldoet, neem dan rechtstreeks contact op met een RTH-aanbieder. U hoeft geen aanvraag in te dienen bij het VAPH. Of u de gewenste ondersteuning kunt krijgen, is afhankelijk van het aantal RTH-punten dat u nog te besteden hebt en van de beschikbare capaciteit van de RTH-aanbieder. Het is niet uitgesloten dat er bij de RTH-aanbieder die u contacteert, een wachtlijst is.

Waar vindt u aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp?

Bent u op zoek naar het beschikbare aanbod van rechtstreeks toegankelijke hulp? Dat vindt u online via de Wegwijzer VAPH-ondersteuning: www.vaph.be/wegwijzer.

De normale werking van door het VAPH erkende of vergunde diensten en voorzieningen kan verstoord zijn door maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te helpen tegengaan. Hou daar rekening mee als u een beroep wilt doen op zorg en ondersteuning.

Actuele informatie vindt u op www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/personen-met-handicap. Neem contact op met de dienst of voorziening voor concrete informatie over wat mogelijk is.

Lees meer over rechtstreeks toegankelijke hulp

Lees alle nieuwsberichten