Belastingvoordelen voor personen met een handicap bij de aankoop en het gebruik van een auto

Personen met een handicap hebben bij de aankoop en het gebruik van een auto onder bepaalde voorwaarden recht op belastingvoordelen op het vlak van btw, belasting op de inverkeerstelling en verkeersbelasting.

We zoomen in dit artikel in op de regeling van btw op de aankoop van de auto en de aanpassingen aan de auto. We kijken daarbij ook naar de invloed van die regeling op de terugbetaling van autoaanpassingen door het VAPH.

Meer info over de vrijstelling van de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting vindt u op de website van Vlaanderen.

Verlaagd tarief van 6 %

Op de verkoop van auto's, auto-onderdelen, autoaanpassingen en op auto-onderhoud is een btw-percentage van 21 % van toepassing als de auto aangekocht wordt bij een autoverkoper. Op de verkoop van een auto onder particulieren is geen btw verschuldigd.

Personen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor een verlaagd btw-tarief als zij een nieuwe of tweedehandsauto kopen bij een autoverkoper en die auto gedurende ten minste 3 jaar als persoonlijk vervoermiddel gebruiken. Het verlaagde btw-tarief bedraagt 6 % en geldt ook voor de aankoop van onderdelen en toebehoren voor de auto, voor onderhoud herstellingen én voor aanpassingen. 

Voor wie

Personen met een handicap die in aanmerking kunnen komen voor het verlaagde btw-tarief, zijn:

  • personen die volledig blind zijn
  • personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen
  • personen van wie de bovenste ledematen geamputeerd zijn
  • personen met een blijvende invaliditeit van ten minste 50 % die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen
  • militaire of burgerlijke oorlogsinvaliden met een invaliditeitspensioen van ten minste 50 %

Procedure

  • Sluit een verkoopovereenkomst (bestelling) met een autohandelaar waarin de gegevens over de auto staan. Die overeenkomst zal een btw-percentage van 21% vermelden.
  • Neem contact op met het contactcenter van de FOD Financiën. Zij bezorgen u vervolgens een brief met meer informatie en het aanvraagformulier 716.1.
  • Meer informatie vindt u op de website van de FOD Financiën.

Teruggave van de verschuldigde btw bij aankoop

Na de goedkeuring voor een verlaagd btw-tarief van 6 %, kan er via de FOD financiën eenmalig een terugvordering gevraagd worden van de betaalde btw van 6 % op de aankoop van de auto. Ook de btw op aanpassingen aan de auto kan teruggevraagd worden op voorwaarde dat de aanpassingen op de aankoopfactuur van de auto staan. Het is dus heel belangrijk dat er afgesproken is met zowel de autoverkoper als de autoaanpasser dat de aanpassingen op de aankoopfactuur van de auto genoteerd worden. Voor aanpassingen die niet vermeld zijn op de aankoopfactuur, geldt immers enkel het verlaagde btw-tarief van 6 % en kan die 6 % niet terugbetaald worden.

Aanpassingen, onderdelen, onderhoud en herstel

Na de aankoop en de eerste aanpassingen volgen er uiteraard nog kosten aan de auto. Daarop is ook het verlaagde btw-tarief van toepassing. De verkoper moet daarvoor altijd een attest (attest 717) vermelden op de factuur. De btw kan niet teruggevraagd worden. Dat betekent dat een latere aanpassing aan de auto gefactureerd kan worden aan 6 % btw, maar dat die btw niet teruggevraagd kan worden.

Refertebedragen en btw-tarieven

Wat betekenen die belastingvoordelen nu voor de terugbetaling van autoaanpassingen door het VAPH? In de refertelijst staat voor elke aanpassing telkens aangegeven hoe groot het maximumbedrag van de tegemoetkoming is. Dat maximumbedrag heet het refertebedrag: 

  • Als de aanvrager recht heeft op teruggave van de btw, dan wordt het betaalde nettobedrag het maximumbedrag.
  • Als er geen recht is op teruggave van de betaalde btw, dan kan de vraag voor terugbetaling van het btw-bedrag aan het VAPH voorgelegd worden.

Lees alle nieuwsberichten