Betrouwbaarheidsintervallen bij IQ-testen

We brengen onder de aandacht dat het belangrijk is om bij een IQ-test altijd ook het 95%-betrouwbaarheidsinterval mee te delen. Een tijdje geleden onderstreepten we het belang van betrouwbaarheidsintervallen bij een grondige herwerking van de webpagina Verstandelijke handicap, die ondersteund werd door enkele experten. Dat die aanpassing ook door Thomas More positief onthaald werd, bewijst een nieuwsartikel op hun blog.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen