Bezoek mogelijk in sommige voorzieningen vanaf 4 mei

De Taskforce COVID-19 Zorg heeft bepaald dat VAPH-zorgaanbieders vanaf 4 mei bezoek mogen toelaten. Dat betekent echter niet dat ze vanaf die datum verplicht zijn bezoek toe te laten. De taskforce legt strikte voorwaarden op om het bezoek te organiseren. Om de bezoekregeling praktisch uit te werken, zullen sommige zorgaanbieders meer voorbereidingstijd nodig hebben dan andere, afhankelijk van de situatie.

Het is dus niet zo dat op 4 mei de deuren van alle VAPH-zorgaanbieders open gaan. Er moet gestreefd worden naar een goed evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid. Elke zorgaanbieder kan nu werk maken van de praktische organisatie. Er is ruimte om een eigen bezoekregeling op maat uit te werken, rekening houdend met de voorwaarden van de taskforce.

De directie van de zorgaanbieder beslist over de start van de bezoekregeling en de modaliteiten. Hebt u vragen, dan kunt u het best contact opnemen met uw zorgaanbieder.

Lees meer over de bezoekregeling

Lees alle nieuwsberichten