Bezoekregeling en terugkeer uit het buitenland

Om op gepaste wijze om te gaan met de aanwezigheid van het coronavirus, en om verdere verspreiding tegen te gaan, werden de voorbije maanden heel wat maatregelen genomen. Ook de komende periode blijft dat noodzakelijk. Via deze mededeling verduidelijkt het VAPH de verschillende scenario’s in de bezoekregeling en hoe er omgegaan moet worden met bezoekers die terugkeren uit het buitenland (rode of oranje zone).

Omwille van het psychosociaal welzijn van de gebruiker is het uitgangspunt dat bezoek in principe altijd mogelijk is. De gulden regel is en blijft dat een bezoek niet mogelijk is als de bezoeker symptomen vertoont én dat de hygiënische maatregelen steeds gerespecteerd moeten worden.

U leest er meer over in de mededeling aan gebruikers van VAPH-zorgaanbieders van 4 september 2020.

Naar de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Lees alle nieuwsberichten