Bezoekregeling voorzieningen verruimd

De Taskforce COVID-19 Zorg besliste eerder al dat VAPH-voorzieningen vanaf 4 mei bezoek mogen toelaten. Dat betekent echter niet dat ze vanaf die datum verplicht waren bezoek toe te laten.

Iedere zorgaanbieder krijgt de ruimte om een eigen bezoekregeling op maat uit te werken, maar moet daarbij rekening houden met de voorwaarden in de richtlijnen. Voor de praktische uitwerking hebben sommige zorgaanbieders meer voorbereidingstijd nodig dan andere, afhankelijk van de situatie. Er moet gestreefd worden naar een goed evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid.

De voorwaarden zullen regelmatig geëvalueerd worden en als dat nodig is bijgestuurd. Daarom worden naar aanleiding van de versoepeling van het aantal contacten door de Nationale Veiligheidsraad de bezoekmogelijkheden nu uitgebreid: een persoon mag tegelijkertijd bezoek van meerdere personen uit dezelfde contactbubbel ontvangen. Het bezoek wordt beperkt tot de meest naaste verwanten of vertrouwenspersonen.

De directie van de zorgaanbieder beslist over de bezoekregeling en de modaliteiten.  Die kan verschillen van campus tot campus, of van leefgroep tot leefgroep, of zelfs van persoon tot persoon, afhankelijk van de risico-inschatting en de psychosociale nood. Dat betekent ook dat voor sommigen nog geen bezoek mogelijk is. Als dat zo is, of als er een langere tijd tussen de bezoeken is, vraagt het VAPH dat de zorgaanbieder blijft inzetten op alternatieve communicatiekanalen.

Hebt u vragen, dan kunt u het best contact opnemen met uw zorgaanbieder.

Lees meer over de bezoekregeling

Lees alle nieuwsberichten