Bezorg de lijst van zorgprofessionals ten laatste op 15 maart

Op 12 februari verspreidde het VAPH de oproep voor zorgaanbieders om hun medewerkers met zorgcontacten op te lijsten aangezien die medewerkers in aanmerking komen voor prioritaire vaccinatie via het vaccinatiecentrum. Een eerste lijst van medewerkers werd in de week van 15 februari overgemaakt aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Een tweede lijst werd op 3 maart overgemaakt. De lijsten moeten ten laatste op 15 maart aangeleverd worden aan het VAPH. 

Meer informatie over vaccinatie als zorgprofessional vindt u op www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie-van-zorgprofessionals-eerste-lijn. Via de ‘Sta ik op de lijst’-tool kunt u nakijken of u al opgenomen bent op die lijst. De personen die doorgegeven zijn op 3 maart, komen vandaag nog niet op die lijst voor, maar dat zal op korte termijn wel het geval zijn. 

Als de zorgaanbieder bij wie u tewerkgesteld bent geen lijst heeft opgesteld, dan kunt u met hem bespreken waarom dat niet het geval is en hem vragen of u alsnog kunt doorgegeven worden. De deadline daarvoor is 15 maart. 

Lees meer over de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen