Bezorg uw documenten digitaal aan het VAPH

De maatregelen in het kader van het coronavirus kunnen ook impact hebben op de postverwerking. Wilt u een document aan het VAPH bezorgen? Doe dat dan bij voorkeur via het e-loket mijnvaph.be

U kon al langer bepaalde documenten aan het VAPH bezorgen via het e-loket mijnvaph.be. Zo kon u kostenstaten voor een persoonsvolgend budget of persoonlijke-assistentiebudget opladen, en facturen voor hulpmiddelen en aanpassingen. 

Wilt u nog een ander document aan het VAPH bezorgen? Ook dat kan vanaf nu via mijnvaph.be. Het kan gaan om aanvraagformulieren, formulieren in het kader van de besteding van een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget, offertes, verslagen ... Via mijnvaph.be kunt u uw documenten op een veilige manier digitaal aan het VAPH bezorgen. Als u een document via mijnvaph.be bezorgt, is het niet nodig achteraf nog een exemplaar per post te bezorgen.

Omdat het niet voor iedereen mogelijk is om documenten af te printen en in te scannen, moeten deze documenten zolang de maatregelen in het kader van het coronavirus gelden, geen handtekening bevatten van u en/of uw wettelijke vertegenwoordiger.

Opgelet: Deze regeling is niet van toepassing voor documenten die nog door andere personen moeten ondertekend worden (bv. aanvraag directe financiering geïnterneerden, medisch attest voor de aanvraag van een persoonsvolgend budget via de spoedprocedure, aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal). Voor deze documenten geldt de reguliere werkwijze en moeten de documenten via de post worden bezorgd. 

Meer informatie per documenttype vindt u in de tabel Documenten bezorgen aan het VAPHopent dialoogvenster.

U kunt ons uiteraard nog alle documenten per post bezorgen. Zolang de maatregelen in het kader van het coronavirus van kracht zijn, kan de verwerking van de post echter vertraging oplopen.

Hoe u documenten correct oplaadt, leest u in de handleiding mijnvaph.be.

Het is mogelijk dat deze werkwijze na de coronacrisis wordt bijgestuurd. Surf regelmatig naar onze website en lees de VAPH-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Het VAPH kan ook zelf documenten digitaal bezorgen via mijnvaph.be. Meer daarover leest u in het artikel Brieven digitaal krijgen van het VAPH.

Ga naar mijnvaph.be

Lees alle nieuwsberichten