Bijklusser betalen met uw budget

Sinds 15 juli 2018 is onbelast bijklussen een feit.

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag tot 6.130 euro per kalenderjaar bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen. Dat bedrag wordt geïndexeerd. Het moet gaan om verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie.

Wie wilt bijklussen, moet zich aanmelden via een onlineplatform. Alle info daarover is te vinden op www.bijklussen.be.

Houders van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVB) kunnen een bijklusser betalen met hun budget. Er moet dan een overeenkomst gesloten worden en aan het VAPH bezorgd worden. Dat kan een overeenkomst zijn met een deeleconomieplatform (overeenkomst met een rechtspersoon) of een overeenkomst met een burger (overeenkomst met een natuurlijke persoon).

Let op: de registratie van een overeenkomst met een bijklusser bij het VAPH staat los van de registratie als bijklusser via het onlineplatform.

Wanneer er geen overeenkomst is, dan kan bijklussen enkel betaald worden via het vrij besteedbaar deel of via de indirecte kosten.

Het VAPH bekijkt niet of de zorg en ondersteuning belast of onbelast betaald wordt.

Het VAPH bekijkt enkel of de geleverde prestaties verband houden met zorg en ondersteuning en of ze passen in een van de zes ondersteuningsfuncties.

De budgethouder moet de nodige bewijsstukken bijhouden voor een eventuele controle.

Lees meer over de besteding van het persoonsvolgend budget

Lees meer over de besteding van het persoonlijke-assistentiebudget