Boosterprik COVID-19-vaccin bij 65-plussers en personen met het syndroom van Down in voorzieningen voor collectieve opvang

Woensdag 29 september besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona om een boosterprik van het COVID-19-vaccin te voorzien voor alle mensen van 65 jaar en ouder. 

Ook personen met het syndroom van Down worden door de huisarts toegevoegd aan de groep met verminderde immuniteit. Studies tonen aan dat zij een beperktere immuniteit hebben en dus een extra dosis zouden moeten krijgen.

Als u gebruik maakt van collectieve dagopvang of verblijf en behoort tot de doelgroep, kunt u deze derde prik ook via uw zorgaanbieder krijgen. De mogelijkheden voor collectieve vaccinatie zijn afhankelijk van het betrokken vaccinatiecentrum en van de zorgaanbieder.

In de mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders van 8 oktober 2021 - Boosterprik leest u meer over de procedure.

Lees meer over de coronamaatregelen

Lees alle nieuwsberichten