Brexit: gevolgen voor aanvragen van Britten

Op 31 december 2020 liep de overgangsperiode af die de gevolgen van de Brexit tijdelijk on hold zette. Het akkoord dat tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie alsnog gesloten werd, heeft alleen betrekking op de handel tussen beide en niet op de sociale rechten van de inwoners. Daardoor wijzigen er een aantal zaken voor Britten die na 31 december 2020 een beroep wensen te doen op het VAPH.

Voor Britse onderdanen die al voor 1 januari 2021 een beroep deden op het VAPH, verandert er in principe niets. Zij zullen door de Dienst Vreemdelingenzaken van de federale overheid gecontacteerd worden om bij het gemeentehuis hun huidige verblijfsvergunning (kaart van het type E, E+, F of F+) om te ruilen voor een nieuwe verblijfsvergunning (M-kaart). Met dat nieuwe verblijfsdocument zullen zij hun status kunnen aantonen en zich kunnen beroepen op de rechten die ze voorheen hadden. Dat betekent onder andere dat ze nog steeds een beroep kunnen doen op zorg en ondersteuning via het VAPH, nieuwe aanvragen kunnen starten, gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp ... Deze regeling geldt ook voor Britse onderdanen die nog geen beroep deden op het VAPH, maar tijdens de overgangsperiode op basis van het terugtrekkingsakkoord konden blijven genieten van de rechten die voortvloeien uit het vrij verkeer van personen. Ook zij kunnen zich blijven beroepen op de rechten die ze voorheen hadden die onder meer onder Vlaamse bevoegdheid vallen, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs, arbeid of sociale zekerheid. Ook zij kunnen voortaan nog een beroep doen op het VAPH.

Voor Britten die pas na 31 december 2020 in Vlaanderen arriveren, zijn de gevolgen wel ingrijpend. Zij worden niet beschermd door het terugtrekkingsakkoord en krijgen dus ook niet de rechten die de nieuwe verblijfsvergunning met zich meebrengt. Sinds 1 januari 2021 worden Britse onderdanen die zich in Vlaanderen willen vestigen, daarom behandeld volgens de bestaande regels voor derdelanders. Dat betekent dat wie een beroep wil doen op zorg en ondersteuning via het VAPH, zal moeten aantonen dat hij voldoet aan de voorwaarde van voorafgaand verblijf (5 jaar aaneengesloten of 10 jaar onderbroken). Meer informatie daarover kunt u vinden op www.vaph.be/voorwaarden/verblijf.

Britse onderdanen die ook de Belgische nationaliteit hebben, kunnen zich daarop beroepen en hoeven dus niet te voldoen aan de voorwaarde van voorafgaand verblijf.

Meer gedetailleerde informatie over de gevolgen van de Brexit kunt u vinden op www.vlaanderen.be/brexit.

Lees alle nieuwsberichten