Brieven digitaal krijgen van het VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be vindt u heel wat informatie terug over uw administratief dossier bij het VAPH. U vindt er onder meer een overzicht van de aanvragen die u bij het VAPH ingediend hebt en de stand van zaken van die aanvragen. 

Sinds kort verwittigt het VAPH u via e-mail als u in mijnvaph.be een nieuwe brief kunt terugvinden, bijvoorbeeld als er een beslissing werd genomen over een lopende aanvraag. Voorwaarde is wel dat uw e-mailadres in mijnvaph.be is geregistreerd. Als dat nog niet het geval is, raden we u aan om dat zeker te doen. 

Het VAPH stuurt u de brief ook altijd via de post, zolang dat in de huidige omstandigheden mogelijk is. U bent dus niet verplicht om een e-mailadres te registreren als u dat niet wilt. 

Via e-mail bent u wel onmiddellijk geïnformeerd als het VAPH u op de hoogte wil brengen van een belangrijke stap in de behandeling van uw aanvraag.

De contactgegevens die u registreert in mijnvaph.be worden alleen door het VAPH gebruikt en worden niet doorgegeven aan andere organisaties of diensten.

Waar vindt u de brief van het VAPH terug?

Ga naar mijnvaph.be.

 • Klik in de blauwe balk bovenaan op ‘Documenten’.
 • U belandt daardoor in de rubriek ‘Mijn brieven’, waar u een overzicht vindt van de brieven die u van het VAPH ontving. 
 • Om een brief te bekijken, klikt u op de knop ‘Download’ die rechts bij elke brief staat. 
 • Via een navigatiescherm onderaan of centraal op uw scherm  kunt u de brief dan rechtstreeks openen of opslaan (dit kan verschillen afhankelijk van de browser die u gebruikt).

Hoe kunt u uw e-mailadres registreren?

Ga naar mijnvaph.be.

Als er in uw dossier nog geen e-mailadres geregistreerd is, zult u bovenaan de startpagina in mijnvaph.be een bericht zien met de vraag om uw contactgegevens te wijzigen:

 • Klik op ‘Contactgegevens wijzigen’.
 • U hebt nu de mogelijkheid om 2 e-mailadressen (met eventueel een opmerking) in te geven.
  Belangrijk: 
  • Meldingen van het VAPH over brieven die voor u klaar staan, worden momenteel alleen nog maar verzonden naar het eerste e-mailadres dat u ingeeft. 
  • Geef als tweede e-mailadres alleen een e-mailadres in dat u zelf beheert en geen adres van anderen, zoals een tweede wettelijk vertegenwoordiger of een tweede ouder. Verder hebt u ook nog de mogelijkheid om twee telefoonnummers in te geven.
 • Klik ten slotte op ‘Bewaren’. Uw gegevens zijn nu opgenomen in uw dossier.

Is er al een e-mailadres in uw dossier gekend, maar wilt u een ander of nieuw adres ingeven?

 • In mijnvaph.be klikt u, bovenaan in de blauwe balk, op ‘Profiel’.
 • Bovenaan de pagina ziet u ‘Contactgegevens’  staan, en rechts de knop ‘Wijzigen’. 
 • Klik op die knop om uw e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer te wijzigen.

Wat met co-ouderschap of 2 wettelijk vertegenwoordigers?

Is er een regeling van co-ouderschap of zijn er twee bewindvoerders aangesteld voor een bepaalde persoon, dan kan de tweede ouder of de tweede bewindvoerder ook een bericht via e-mail krijgen als er een brief klaar staat in mijnvaph.be.  

Als wettelijk vertegenwoordiger of ouder kunt u zelf uw contactgegevens aanpassen in mijnvaph.be. Dat is alleen mogelijk als u in het dossier geregistreerd staat als wettelijk vertegenwoordiger. U moet dan inloggen in mijnvaph.be met de hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger.

Lees meer over mijnvaph.be in de handleiding mijnvaph.be

Lees alle nieuwsberichten