Brochure ‘Starten met het persoonsvolgend budget’

Krijgt u van het VAPH een persoonsvolgend budget? De brochure 'Starten met het persoonsvolgend budget' geeft duidelijke en beknopte informatie over hoe u uw budget opstart en beheert, en welke zorg en ondersteuning u ermee kunt betalen. U leest er hoe u uw vrij besteedbaar deel kunt opvragen en wat beheerskosten zijn. Tot slot vindt u er ook de adressen van de bijstansorganisaties terug. Een bijstandsorganisatie kan u helpen bij het opstarten of besteden van uw persoonsvolgend budget.

Meer uitgebreide info vindt u in het webluik 'hoe een persoonsvolgend budget besteden'.