Brochure Rechtstreeks toegankelijke hulp vernieuwd

Hebt u geen intensieve handicapspecifieke ondersteuning, maar hebt u wel nood aan wat extra ondersteuning zodat u zelfstandiger kunt leven en uw mantelzorgers het gemakkelijker hebben? Dan kunt u een beroep doen op rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Dat is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor personen met een (vermoeden van) handicap die af en toe hulp nodig hebben. Rechtstreeks toegankelijke hulp is laagdrempelig. U hoeft geen aanvraag in te dienen bij het VAPH of bij de intersectorale toegangspoort. U kunt gewoon contact opnemen met een aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp om na te gaan wat mogelijk is.

In de geactualiseerde brochure rechtstreeks toegankelijke hulp leest u welke vormen van rechtstreeks toegankelijke hulp er zijn, wie er gebruik van kan maken en op welke manier, hoeveel hulp u kunt krijgen en wat u ervoor betaalt.

cover van de brochure 'Rechtstreeks toegankelijke hulp'

Lees de brochure Rechtstreeks toegankelijke hulp