Budgethouders: eindejaarspremies 2020 en minimumlonen 2021

Sinds 2019 bent u als houder van een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget verplicht om een eindejaarspremie te betalen aan uw persoonlijke assistenten en individuele begeleiders die via een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn. Dat is bepaald in het 5e Vlaamse intersectorale akkoord (VIA 5-akkoord) van 8 juni 2018. 

Voor arbeidsovereenkomsten in het jaar 2020 moet u minstens de eindejaarspremie betalen die is vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van 2 februari 2021 tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019 inzake de toekenning van een jaarlijkse eindejaarspremie.  

Daarnaast wordt het minimumloon van assistenten of begeleiders PAB/PVB met terugwerkende kracht verhoogd vanaf 1 januari 2021. Dat is zo bepaald in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van 6 juli 2021 betreffende de loonvoorwaarden van de persoonlijke assistenten met een arbeidsovereenkomst in het kader van PAB en PVB in uitvoering van VIA 6. 

Stelt u iemand te werk als persoonlijk assistent of individueel begeleider, dan heeft dit gevolgen voor uw arbeidsovereenkomsten in 2020 en 2021. Lees er meer over in de mededeling aan PAB- en PVB-budgehouders van 8 juli 2021.

Lees alle nieuwsberichten