Budgethouders PAB en PVB vrijgesteld van verplichte telewerkaangifte werknemers

In het kader van de coronacrisis is telethuiswerk momenteel verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dat onmogelijk is door de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

De federale regering heeft beslist dat het toezicht op de naleving van die maatregel moet versterkt worden. Daarom moeten alle werkgevers vanaf de maand april voor elke maand een beperkt aantal gegevens aan de Rijks­dienst voor So­ci­a­le Ze­ker­heid meedelen.

Lees meer op de website van de Sociale Zekerheid 

Houders van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB) zijn daar echter van vrijgesteld. Zij hoeven dus geen aangifte te doen met betrekking tot telewerk voor hun werknemers.

Deze uitzondering wordt vermeld in de lijst met veelgestelde vragen op de website van de Rijksdienst Sociale Zekerheid.

afbeelding FAQ RSZ telewerkaangifte

Lees alle nieuwsberichten