Collectieve vaccinaties bij vergunde zorgaanbieders (bijna) afgerond

De voorbije periode vonden groepsvaccinaties plaats in de residentiële settings van de vergunde zorgaanbieders die over een eigen vaccinatieteam beschikten. Bij de meerderheid van de zorgaanbieders is zowel het eerste als tweede vaccinatiemoment achter de rug. Enkele volgen nog op korte termijn nadat zij recent te kampen kregen met een uitbraak.

Deze vaccinatiecampagne kon enkel slagen dankzij de inzet van directies, personeelsleden, (huis)artsen, arbeidsgeneeskundige diensten en vrijwilligers. Al die personen wil het VAPH dan ook uitdrukkelijk bedanken!

Ondanks het feit dat er nog geen grote versoepelingen konden worden aangekondigd en iedereen nog steeds de preventieve maatregelen moet naleven, zorgt vaccinatie voor een sterke daling van het risico op ernstig ziekteverloop bij COVID-19. Het VAPH hoopt dan ook dat dat een gunstig effect zal hebben op het aantal uitbraken bij de vergunde zorgaanbieders en op het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens.

Uit reacties en vragen merken we op dat de wens om gevaccineerd te worden ook buiten de residentiële settings groot is. Zowel bij de personen met een handicap en hun context als bij personeelsleden en vrijwilligers die instaan voor ondersteuning. Hoewel niet iedereen prioritair aan de beurt zal komen, blijven we rekenen op elk van jullie om de personen met een handicap die gebruik maken van ondersteuning en de mensen die hen ondersteunen, te motiveren om zich te laten vaccineren zodra zij daar de kans toe krijgen. Voor de dagcentra en de voormalige diensten zelfstandig wonen werd ondertussen een regeling uitgewerkt zodat hun deelnemers prioritair via de vaccinatiecentra aan bod kunnen komen. 

Als u de cijfers graag volgt, dan kunt u via de Vlaamse vaccinatieteller bekijken hoeveel mensen in Vlaanderen intussen gevaccineerd zijn.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen