Compensatie extra kosten voor budgethouders: tot 8,5% extra budget

Als een houder van een persoonsvolgend budget of persoonlijke-assistentiebudget in de COVID-19-periode extra kosten maakt om thuis zorg en ondersteuning te organiseren, dan kan hij een financiële compensatie krijgen. 

De budgethouder mag dan zijn jaarbudget (persoonsvolgend budget of persoonlijke-assistentiebudget) tot 8,5% overschrijden als zijn budget ontoereikend is om de kosten van extra overeenkomsten in de COVID-19-periode te betalen.

Die extra overeenkomsten moeten cashovereenkomsten zijn waarbij de persoon met een handicap in een een-op-een relatie zorg en ondersteuning krijgt, of overeenkomsten met een dienst zoals thuiszorg.

Meer informatie over de voorwaarden en welke stappen u moet zetten om van die financiële compensatie gebruik te kunnen maken, leest u op de pagina Begeleidende COVID-19-maatregelen voor PVB- en PAB-budgethouders.

Naar de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Lees alle nieuwsberichten