Congres: Evaluatie van de persoonsvolgende financiering: tussentijdse resultaten

​Op donderdag 4 juli 2019 organiseert het VAPH in het ICC in Gent het congres ‘Evaluatie van de persoonsvolgende financiering: tussentijdse resultaten’. Op het congres komen verschillende aspecten van het systeem van de persoonsvolgende financiering aan bod.

Voormiddag

We starten met een algemene terugblik op de evoluties die de sector de voorbije jaren doorgemaakt heeft. Daarna focussen we achtereenvolgens op:

  • het proces van aanvragen van een persoonsvolgend budget;
  • de nieuwe context waarin zorgaanbieders opereren;
  • de terbeschikkingstelling, besteding en verantwoording van het persoonsvolgend budget.

Enkele sprekende cijfers en inzichten worden gepresenteerd en geduid, en opvallende vaststellingen en inzichten worden vanuit de eigen VAPH-ervaringen getoetst aan de resultaten van uitbesteed wetenschappelijk onderzoek.

Namiddag

In de namiddag kunt u kiezen tussen vijf (interactieve) workshops waar telkens een aspect van de persoonsvolgende financiering aan bod komt:

  • Een vergelijking met Nederland, Engeland en Duitsland: wat doen we goed en wat kan beter?
  • Kwetsbaarheden en persoonsvolgende financiering
  • Sociaal ondernemerschap bevorderen: een (on)mogelijke opdracht?
  • Rechtstreeks toegankelijke hulp: voordelen en tekorten
  • Kwaliteit van bestaan

Doorlopend: informatiedorp

Om 15 uur sluiten we het congres af met een een netwerkreceptie in het informatiedorp. Rond 15.30 uur worden de resultaten van de dag op een verrassende manier gepresenteerd.

Bekijk het programma van het congres

Lees alle nieuwsberichten